Motion verbs

do: to, up to – na: onto, upon – o, ob: around, against –
od: away from – pod: up to, beneath – prze: through, accross –
przy: toward – roz: appart – u: a certain distance – wy: out –
wz: up – z: off, down from – za: beyond, behind

Determinate Indeterminate Examples
to go (on foot) iść chodzić Idę do domu/On chodził do miejscowej szkoły
to go (by conveyance) jechać jeździć Jadą rowerami./Autobusy nie jeżdżą tą ulicą.
to carry (by hand) nieść nosić Dlaczego nosi ciemne ubranie?
to carry (by conveyance) wieźć wozić
to fly, go by plane lecieć latać Muszę lecieć./On lata za kobietami.
to run bieg biegać W parku biegają cztery psy.
to swim, sail płynąć pływać Życie płynie tu spokojnie./Lubię pływać, ale nie mogę się opalać.
to lead wieść wodzić “i nie wódź nas na pokuszenie”
to crawl leźć łazić

Numbers, dates and counting


Counting things

To simply count:

1 jest jeden, jedna, jedno, takes regular adjective endings
2 są/były/będą dwa, dwie (), dwaj (♂ pers), dwoje
(+) + Genitive.
3 są/były/będą trzy, trzej (♂ pers), troje
(+) + Genitive.
4 są/były/będą cztery, czterej (♂ pers), czworo
(+) + Genitive
5 jest/ma/było/będzie pięciu
6 jest/ma/było/będzie sześciu
7 jest/ma/było/będzie siedmiu
8 jest/ma/było/będzie ośmiu
9 jest/ma/było/będzie dziewięciu
10 jest/ma/było/będzie dziesięciu
11 jest/ma/było/będzie jedenastu
12 jest/ma/było/będzie dwunastu
13 jest/ma/było/będzie … are used in the case of masculine persons
14 jest/ma/było/będzie and with Dative, Genitive and Locative.
15 jest/ma/było/będzie
16 jest/ma/było/będzie oma (pięcioma, sześcioma, siedmioma)
17 jest/ma/było/będzie is used for the Instrumental.
18 jest/ma/było/będzie
19 jest/ma/było/będzie
20 jest/ma/było/będzie
21 jest/ma/było/będzie
22 są/były/będą
23 są/były/będą
24 są/były/będą
25 jest/ma/było/będzie
26 jest/ma/było/będzie
27 jest/ma/było/będzie

Objects identified by a number (reified numerals)

1 jeden jedynka
2 dwa dwójka
3 trzy trójka
4 cztery czwórka
5 pięć piątka
6 sześć szóstka
7 siedem siódemka
8 osiem ósemka
9 dziewięć dziewiątka
10 dziesięć dziesiątka
11 jedenaście jedenastka
12 dwanaście dwunastka
13 trzynaście trzynastka
14 czternaście czternastka
15 piętnaście piętnastka
16 szesnaście szesnastka
17 siedemnaście siedemnastka
18 osiemnaście osiemnastka
19 dziewietnaście dziwiętnastka
20 dwadzieścia dwudziestka
30 trzydzieści trzydziestka
40 czterdzieści czterdziestka
50 pięćdziesiąt pięćdziesiątka
60 sześćdziesiąt sześćdziesiątka
70 siedemdziesiąt siedemdzisiątka
80 osiemdziesiąt osiemdziesiątka
90 dziewięćdziesiąt dziwięćdziesiątka
100 sto setka

Time and Hour

Jest godzina pierwsza.
Spotykamy się o ósmej. Jest kwadrans po siódmej.
Muszę być do domu przed pierwszą.
Idę do domu na drugą.
Będę w domu do jedenastej.

pierwsza – trzynasta
druga – czternasta
trzecia – piętnasta
czwarta – szesnasta
piąta – siedemnasta
szósta – osiemnasta
siódma – dziewiętnasta
ósma – dwudziesta
dziewiąta – dwudziesta pierwsza
dziesiąta – dwudiesta druga
jedenasta – dwudziesta trzecia
dwunasta – dwudziesta czwarta

Cases and examples

Cases

Instrumental – Narzędnik
♂PersS ♂AniS ♂InaS ♂PersP ♂Plu ♀Sing ♀Plur oSing oPlur
adj ym/im ymi/imi ą ymi/imi ym/im ymi/imi
noun em ami ą ami em ami
Accusative – Biernik
♂PersS ♂AniS ♂InaS ♂PersP ♂Plu ♀Sing ♀Plur oSing oPlur
adj ego ych/ich ą
noun a ów/i~y ę
Genitive – Dopełniacz
♂PersS ♂AniS ♂InaS ♂PersP ♂Plu ♀Sing ♀Plur oSing oPlur
adj ego ych/ich ej ych/ich ego ych/ich
noun a u ów y/i y/i – (y~i) a – (i~y)
Locative – Miejscownik
♂PersS ♂AniS ♂InaS ♂PersP ♂Plu ♀Sing ♀Plur oSing oPlur
adj ym/im ych/ich ej ych/ich ym/im ych/ich
noun ‘e/u ach ‘e/y~i ach ‘e/u
ach
Dative – Celownik
♂PersS ♂AniS ♂InaS ♂PersP ♂Plu ♀Sing ♀Plur oSing oPlur
adj emu ym/im ej ym/im emu ym/im
noun owi (u) om ‘e/y~i om u om

Examples

Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
a kobieta kobiety kobiecie kobietę kobietą kobiecie
kobiety kobiet kobietom kobiety kobietami kobietach
kolega kolegi koledze kolegę kolegą koledze
koledzy kolegów kolegom kolegów kolegami kolegach
mężczyzna mężczyzny mężczyźnie mężczyznę mężczyzną mężczyźnie
mężczyźni mężczyzn mężczyznom mężczyzn mężczyznami mężczyznach
ą
b ząb zęba zębowi ząb zębem zębie
zęby zębów zębom zęby zębami zębach
c ojciec ojca ojcu ojca ojcem ojcu
ojcowie ojców ojcom ojców ojcami ojcach
koniec końca końcowi koniec końcem końcu
końce końców końcom końce końcami końcach
ć powieść powieści powieści powieść powieścią powieści
powieści powieści powieściom powieści powieściami powieściach
d samochód samochodu samochodowi samochód samochodem samochodzie
samochody samochodów samochodom samochody samochodami samochodach
e życie życia życiu życie życiem życiu
życia żyć życiom życia życiami życiach
ę imię imienia imieniu imię imieniem imieniu
imiona imienia imionom imiona imionami imionach
f gryf gryfa gryfowi gryfa gryfem gryfie
gryfy gryfów gryfom gryfy gryfami gryfach
g pociąg pociągu pociągowi pociąg pociągiem pociągu
pociągi pociągów pociągom pociągi pociągami pociągach
h brzuch brzucha brzuchowi brzuch brzuchem brzuchu
brzuchy brzuchów brzuchom brzuchy brzuchami brzuchach
i pani pani pani panią panią pani
panie pań paniom panie paniami panach
j wodopój wodopoju wodopojowi wodopój wodopojem wodopoju
wodopoje wodopojów wodopojom wodopoje wodopojami wodopojach
k ołówek ołówka ołówkowi ołówek ołówkiem ołówku
ołówki ołówków ołówkom ołówki ołówkami ołówkach
ptak ptaka ptakowi ptaka ptakiem ptaku
ptaki ptaków ptakom ptaki ptakami ptakach
l hotel hotelu hotelowi hotel hotelem hotelu
hotele hoteli hotelom hotele hotelami hotelach
ł artykuł artykułu artykułowi artykuł artykułem artykule
artykuły artykułów artykułom artykuły artykułami artykułach
m dom domu domowi dom domem domu
domy domów domom domy domami domach
n pan pana panu pana panem panu
panowie panów panom panów panami panach
dzban dzbana dzbanowi dzban dzbanem dzbanie
dzbany dzbanów dzbanom dzbany dzbanami dzbanach
ń koń konia koniowi konia koniem koniu
konie koni koniom konie końmi koniach
o okno okna oknu okno oknem oknie
okna okien oknom okna oknami oknach
biuro biura biuru biuro biurem biurze
biura biur biurom biura biurami biurach
miasto miasta miastu miasto miastem mieście
miasta miast miastom miasta miastami miastach
p urlop urlopu urlopowi urlop urlopem urlopie
urlopy urlopów urlopom urlopy urlopami urlopach
q
r telewizor telewizora telewizorowi telewizor telewizorem telewizorze
telewizory telewizorów telewizorom telewizory telewizorami telewizorach
s długopis długopisu długopisowi długopis długopisem długopisie
długopisy długopisów długopisom długopisy długopisami długopisach
ś gęś gęsi gęsi gęś gęsią gęsi
gęsi gęsi gęsiom gęsi gęsami gęsiach
t uniwersytet uniwersytetu uniwersytetowi uniwersytet uniwersytetem uniwersytecie
uniwersytety uniwersytetów uniwersytetom uniwersytety uniwersytetami uniwersytetach
u
w lew lwa lwu lwa lwem lwie
lwy lwów lwom lwy lwami lwach
y znajomy znajomego znajomemu znajomego znajomym znajomym
znajomi znajomych znajomym znajomych znajomymi znajomych
z obraz obrazu obrazowi obraz obrazem obrazie
obrazy obrazów obrazom obrazy obrazami obrazach
rz twarz twarzy twarzy twarz twarzą twarzy
twarze twarzy twarzom twarze twarzami twarzach
ż wiraż wirażu wirażowi wiraż wirażem wirażu
wiraże wiraży wirażom wiraże wirażami wirażach

Time

Hour:
o + L at
po + L after
do + G until (specific)
za + A after a period of time
na + A for a period of time
przez + A during a period of time
od + G since
przed + I before
w + L in
Minutes:
pięc po ósmej – five after eight (po + L)
za pięć siódma – five till seven (za + A)
wpół do dziewiątej – eight thirty (wpół do + G)

Places

Location: w + L – Motion-to: do + G – Motion-from: z + G:
apteka, bank, biblioteka, biuro, budynek, centrum, dom, fabryka, gabinet, hotel, kino, kościół, łóżko, miasto, mieszkanie, muzeum, ogród, park, pokój, praca, restauracja, sklep, szkoła, teatr, wieś

Location: na + L – Motion-to: na + A – Motion-from: z + G:
film, impreza, koncert, lotnisko, poczta, przyjęcie, spotkanie, sztuka, ulica, wieś, plac, rynek, cmentarz, aleja, aleje, most, dworzec, wystawa, zebrania, kolacja, luncz, obiad,
śniadanie, zajecia

Location: u + G – Motion-to: do + G – Motion-from: od + G:
adwokat, brat, ciocia, córka, dentysta, fryzjer, kolega, koleżanka, lekarz, matka, ojciec, siostra, syn, wujek, znajoma, dzieciństwo

Prepositions

z from do to od from wewnątrz within
za during tyle so many u at dla for
podczas during trochę a little of jeszcze some more of dużo a lot of
bez without wobec towards zamiast instead of oprócz apart from
według according to w in przez through o by
na for po for proszę I’d like za in
dzięki thanks to wbrew despite ku toward przeciw against
między between nad above z with przed before
pod under poza beyond za behind w in
na on o about przy next to po after
za too sprzed from in front of

Location Motion-to Motion-from
nad + I nad + A znad + G
pod + I pod + A spod + G
między + I między + A spodmiędzy + G
za + I za + A zza + G
poza + I poza + A spoza + G

Pronouns and use

To wish somebody something
– życzyć komuś czegoś
– życzę Ci dobrego wieczoru

To teach somebody something
– uczyć kogoś czegoś
– uczę Cię polskiego

Interested in someone/something
– interesować się czymś/kimś
– interesuję się tancem i psychologią

To fall in love with somebody/something
– zakochiwać się w czymś/kimś
– on zakochał się w pięknej studentce

Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
ja mnie mi, mnie mnie mną mnie
ty ciebie, cię ci, tobie ciebie, cię tobą tobie
on go, jego, niego mu, jemu, niemu go, niego, jego nim nim
ona jej, niej jej, niej ją, nią nią niej
ono go, jego, niego mu, jemu, niemu je, nie nim nim
pan pana panu pana panem panu
panowie panów panim panów panami panach
pani pani pani panią panią pani
panie pań paniom panie paniami paniach
państwo państwa państwu państwa państwem państwu
my nas nam nas nami nas
wy was wam was wami was
oni ich, nich im, nim ich, nich nimi nich
one ich, nich im, nim je, nie nimi nich
reflexive siebie, się sobie siebie, się sobą sobie
ten tego temu ten, tego tym tym
to tego temu to tym tym
ta tej tej tej
ci tych tym tych tymi tych
te tych tym te tymi tych
co czego czemu co czym czym
kto kogo komu kogo kim kim
nic nic, niczego niczemu nic niczym nikim
nikt nikogo nikomu nikogo nikim nikim
mój mojego,mego mojemu,memu mój/mojego moim, mym moim, mym
moja, ma mojej,mej mojej,mej moich,mych moją,mą mojej, mej
moje, me mojego,mego mojemu, memu moją, mą moim, mym moim, mym