Pronouns and use

To wish somebody something
– życzyć komuś czegoś
– życzę Ci dobrego wieczoru

To teach somebody something
– uczyć kogoś czegoś
– uczę Cię polskiego

Interested in someone/something
– interesować się czymś/kimś
– interesuję się tancem i psychologią

To fall in love with somebody/something
– zakochiwać się w czymś/kimś
– on zakochał się w pięknej studentce

Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik
ja mnie mi, mnie mnie mną mnie
ty ciebie, cię ci, tobie ciebie, cię tobą tobie
on go, jego, niego mu, jemu, niemu go, niego, jego nim nim
ona jej, niej jej, niej ją, nią nią niej
ono go, jego, niego mu, jemu, niemu je, nie nim nim
pan pana panu pana panem panu
panowie panów panim panów panami panach
pani pani pani panią panią pani
panie pań paniom panie paniami paniach
państwo państwa państwu państwa państwem państwu
my nas nam nas nami nas
wy was wam was wami was
oni ich, nich im, nim ich, nich nimi nich
one ich, nich im, nim je, nie nimi nich
reflexive siebie, się sobie siebie, się sobą sobie
ten tego temu ten, tego tym tym
to tego temu to tym tym
ta tej tej tej
ci tych tym tych tymi tych
te tych tym te tymi tych
co czego czemu co czym czym
kto kogo komu kogo kim kim
nic nic, niczego niczemu nic niczym nikim
nikt nikogo nikomu nikogo nikim nikim
mój mojego,mego mojemu,memu mój/mojego moim, mym moim, mym
moja, ma mojej,mej mojej,mej moich,mych moją,mą mojej, mej
moje, me mojego,mego mojemu, memu moją, mą moim, mym moim, mym

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz